Skip to main content
XS SM MD LG XL

Belasting voorstellen voor 2023

Belangrijke voorstellen uit het belastingplan 2023 voor de MKB ondernemingen bekend gemaakt op Prinsjesdag 2022:

Verlagen van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt versneld afgebouwd met €1.280 per jaar. De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs verlaagd van €6.310 in 2022 naar €900 in 2027. De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters, de zogenoemde startersaftrek, blijft overigens ongewijzigd (€2.123).

Uitfaseren oudedagsreserve

Met ingang van 1 januari 2023 kan een fiscale oudedagsreserve (FOR) in de inkomstenbelasting niet verder meer worden opgebouwd, waarbij de tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.

Tarief vennootschapsbelasting

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf wordt verhoogd van 15 naar 19%. Dit lage tarief gaat vanaf 2023 gelden tot een winst van € 200.000. Nu ligt deze grens nog op een winst van €395.000. Het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% is dus vanaf 2023 al van toepassing vanaf een winst van €200.000.

Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding

Momenteel kan de werkgever voor de kosten van vervoer een onbelaste vergoeding geven van maximaal €0,19 per kilometer. Deze zal per 1 januari 2023 worden verhoogd tot € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer. Dit geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor ondernemers.

Verhoging werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt momenteel 1,7% van de eerste €400.000 van de loonsom en 1,18% van het meerdere. Vanwege de inflatie wordt de vrije ruimte over de eerste €400.000 van de loonsom vanaf 2023 verhoogd naar 1,92%. Dit is maximaal €880 extra vrije ruimte per werkgever.

Bijtelling elektrische auto

Voor nieuwe emissievrije auto’s, zoals volledig elektrische auto’s, geldt in 2022 over een bedrag van maximaal €35.000 slechts een bijtelling van 16%. In 2023 en 2024 wordt dit 16% over maximaal € 30.000. In 2025 wordt de bijtelling 17% over maximaal €30.000 en vanaf 2026 verdwijnt het voordeel voor elektrische auto’s. De bijtelling is dan gelijk aan de standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde.

Btw-nultarief op zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2023 valt de levering en installatie van zonnepanelen bij of aan woningen onder het btw-nultarief. Er drukt dan niet langer btw op de aanschaf van zonnepanelen. Als de jaaromzet van de stroomleveringen onder de €1.800 blijft, hoeft de particuliere zonnepaneelhouder zich voortaan niet meer aan te melden bij de Belastingdienst.

 

info@directfinancialcontrol.mysites.io | www.directfinancialcontrol.nl